Dział Zamówień Publicznych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28, pok. 407
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7043

e-mail:
zampub@up.poznan.pl

Pracownicy

Kierownik

Główny specjalista
mgr inż. Janusz Kulka
tel. +48-61-848-7062
email: janusz.kulka@up.poznan.pl

  

Starszy specjalista
dr inż. Zofia Kaczmarek
tel. +48-61-848-7517
email: zofia.kaczmarek@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista
mgr Agnieszka Bartkowiak
tel. +48-61-848-7429
email: agnieszka.bartkowiak@up.poznan.pl

 

Specjalista
lic. Agnieszka Nowak
tel. +48-61-848-7043
email: agnieszka.nowak@up.poznan.pl

 

Specjalista

mgr Magdalena Węgrzynowicz
tel. +48-61-848-7663
email: magdalena.wegrzynowicz@up.poznan.pl