Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WiFi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WiFi

Na obszarze kampusu UPP widoczne są 3 sieci bezprzewodowe:

 

  1. UPPOZ_wifi (sieć dla gości Uczelni, dedykowana także starszym urządzeniom, konferencjom i do sporadycznego połączenia z Internetem)
  2. UPPOZ_sec (sieć dla Pracowników, Doktorantów i Studentów UPP oraz Nauczycieli i Uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczych )
  3. eduroam (sieć dla gości spoza UPP których macierzyste uczelnie biorą udział w programie Eduroam)

 

Zasady logowania do:

  • UPPOZ_sec (zalecane) i UPPOZ_wifi (logowanie w przeglądarce internetowej).

 

Pracownicy Uczelni/Doktoranci/Nauczyciele ZSP mogą użyć swoich poświadczeń z systemu pocztowego UPP (imie.nazwisko to login a hasło jest wspólne dla obu systemów. Zmiana hasła w systemie pocztowym jest jednoznaczna ze zmianą hasła dostępu do wifi). 

Studenci UPP >  zasady_logowania_do_systemow_informatycznych_uczelni.pdf

Uczniowie ZSP używają loginów z systemu LIBRUS z dopiskiem zsp (np.: 1313Uu), hasłem startowym jest login z systemu Librus bez literki "u"  z dopiskiem "-ZsP!"  np: Michał Adam Łukomski o loginie do Librusa "12345u", wpisuje jako hasło "12345-ZsP!"). Hasło należy zmienić korzystając z platformy https://pr.up.poznan.pl/ wybierając opcję "Zapomniałem hasła"

EDUROAM 

EDUROAM pozwala na dostęp do Internetu pracownikom i Doktorantom UPP poza jej obszarem (np. podczas pobytu na terenie innej uczelni w Polsce i poza jej granicami). Prosimy o zgłoszenia mailowe: netmaster@up.poznan.pl przed planowanym wyjazdem w celu otrzymania poświadczeń (loginów i haseł).

UPPOZ_sec

Łącząc się z UPPOZ_sec na telefonie/tablecie mam nieaktywny przycisk "połącz", co mam zrobić?

-urządzenia mobilne z system Android wymagają wybrania dodatkowej opcji (certyfikat->nie sprawdzaj poprawności)

-urządzenia mobilne z systemem IOS wyświetlają certyfikat, który należy zaakceptować.

Organizatorzy konferencji

Jestem organizatorem konferencji w jednej z sal wykładowych i chcę by uczestnicy mieli dostęp do Internetu. W jaki sposób można to zrealizować?

- prosimy o kontakt z administratorami sieci: netmaster@up.poznan.pl na minimum 5 dni roboczych przed organizowaną imprezą.

Starsze wersje systemu Windows

Mam starszą wersję systemu Windows i nie udaje mi się połączyć z UPPOZ_sec :(

prosimy pobrać profil sieci WiFi UPPOZ_sec, rozpakować i uruchomić to małe narzędzie (po rozpakowaniu klikamy w ikonę "dodaj_UPPOZ_sec.bat")

Kompatybilność wsteczna ze starszymi urządzeniami

Mam starsze urządzenie i pomimo wszelkich starań nie jest możliwe połączenie się z siecią UPPOZ_sec.

wyłączyliśmy kompatybilność wsteczną ze starszymi urządzeniami 11b. Prosimy skorzystać z sieci UPPOZ_wifi (logowanie w przeglądarce internetowej).

WYDZIAŁY