Maj 2021

wrz
23
wrz/23 10:00 - wrz/24 13:00

VI Konferencja Naukowa z cyklu: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach NATURA 2000

Konferencja pt. „Przyrodnicze i techniczne aspekty ochrony ekosystemów wodnych" połączona jest z 50-cio leciem Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej. Celem konferencji jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wymiana opinii i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych, ze szczególnym podkreśleniem efektywności ich wdrażania.