Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Granice badań naukowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Granice badań naukowych

Maj
21
Maj/21 13:00

Kolegium Rungego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 52.

Duszpasterstwo Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na sesję naukową na temat:

"Granice badań naukowych"

Program:

 1. Otwarcie sesji
 2. Słowo wstępne
  Prof. dr hab. Jan Pikul -  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 3. Badania genetyczne człowieka: na jakie pytania mogą dać odpowiedź?
  Prof. dr hab. n. med. Michał Witt – Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 4. Etyczne granice badań – szacunek czy ograniczenie?
  ks. dr Adam Sikora  - Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Dyskusja
 6. Podsumowanie
 7. Rozmowy przy kawie

 

organizatorzy:

 

    Ks. Bogdan Reformat

    Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski

    Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

    Prof. dr hab. Zbigniew Broda

   

Prof. dr hab. n. med. Michał Witt – dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Był zastępca dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz profesorem wizytującym w National  Institutes of Health w Bethesda (USA). Członek komitetów redakcyjnych wielu uznanych czasopism naukowych.  Autor licznych publikacji naukowych. Główne zainteresowania naukowe: genetyka molekularna chorób dziedzicznych dróg oddechowych i determinacji płci, genetyki długowieczności, molekularne aspekty chorób hematoonkologicznych i transplantacji szpiku, genetyka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Przewodniczył dwóch zespołom ekspertów opracowujących założenia do ustawy o wykonywaniu testów genetycznych dla celów zdrowotnych oraz założenia do pakietu ustaw o badaniach naukowych w biomedycynie. Zaangażowany w poradnictwo genetyczne, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej.

 

Ks. dr Adam Sikora – adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM i prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Stopień naukowy doktora teologii uzyskał w Accadamia Alfonsiana w Rzymie. Wykłada teologię moralną na macierzystym Wydziale, a także etykę dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących m.in. sztucznej prokreacji w dokumentach Rady Europy, „Ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów” na tle dokumentów Rady Europy, proceduralnych kwestii działania Komisji Bioetycznych, statusu i ochrony praw ludzkiego embrionu w dokumentach Rady Europy, podmiotowości pacjenta i jej specyfika w pediatrii oraz moralnych aspektów stosowania placebo.

WYDZIAŁY