Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility III Konferencja Naukowa pt. "Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III Konferencja Naukowa pt. "Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka"

cze
05
cze/05 09:00 - cze/07 15:45

Głównym założeniem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat znaczenia edukacji w kształtowaniu oferty obszarów przyrodniczo cennych i ich użytkowania turystycznego wraz z przykładami dobrych praktyk w tym zakresie. 

Ze względu na trwającą procedurę ubiegania się o dotację NFOŚiGW na organizację konferencji pt. TURYSTYKA WIEJSKA. NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA. Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, termin konferencji został przesunięty na 10-12.09.2018 r. Prosimy o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej oraz profilu Katedry na FB, gdzie będą pojawiały się aktualne informacje dotyczące kwestii organizacyjnych wydarzenia.

 

Problematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień: formy, techniki, narzędzia edukacji, współpraca w obrębie udostępniania obszarów przyrodniczo cennych, strefowanie obszarów pzryrodniczo cennych dla turystyki, segmentacja odbiorców, rodzaje turystyki na obszarach przyrodniczo cennych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli: szkół wyższych, administarcji obszarów chronionych, nadleśnictw, samorządów, stowarzyszeń zainteresowanych problematyką rozwoju edukacji ekologicznej służącej rozwojowi turystyki wiejskiej na obszarach przyrodniczo cennych. 

 

Ze względu na trwającą procedurę ubiegania się o dotację NFOŚiGW na organizację konferencji pt. TURYSTYKA WIEJSKA. NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA. Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, termin konferencji został przesunięty na 10-12.09.2018 r. Prosimy o bieżące obserwowanie naszej strony internetowej oraz profilu Katedry na FB, gdzie będą pojawiały się aktualne informacje dotyczące kwestii organizacyjnych wydarzenia.

WYDZIAŁY