Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility International scientific conference - Relationships on food markets – two perspectives | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

International scientific conference - Relationships on food markets – two perspectives

lis
23
lis/23 09:30 - lis/23 16:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Kolegium Rungego
ul. Wojska Polskiego 52

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu mają przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję naukową poświęconą rynkom żywnościowym pt.: Relacje na rynkach żywnościowych – dwie perspektywy.

Problematyka relacji pomiędzy podmiotami rynku stanowi ważny obszar badań, którego znaczenie wzrasta. Wciąż wiele zagadnień szczegółowych związanych z relacjami, np. dynamika więzi relacyjnych, analiza czynników, które determinują nawiązanie oraz zerwanie relacji, konkurencyjność sieci relacyjnych wymaga rozwinięcia. Rynki żywnościowe, ze względu na znaczące rozmiary, duże zróżnicowanie oraz dynamikę zmian stanowią ważny „poligon” badawczy, który pozwala na pogłębioną analizę problematyki relacji. Tematyka bieżącej konferencji obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:

 

Relacje na rynkach B2B:

 • Relacje przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji.
 • Przesłanki, korzyści i bariery więzi międzyorganizacyjnych.
 • Organizacje sieciowe na rynkach żywnościowych.
 • Tworzenie wartości dla klientów końcowych w sieciach biznesowych.
 • Układy relacyjne jako podstawa tworzenia pozycji rynkowej dla małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach żywnościowych.
 • Procesy internacjonalizacji a relacje na rynkach żywnościowych.
 • Przyczyny trwałość oraz zerwania relacji.
 • Dynamika i czynniki inicjujące zmianę relacji.
 • Kontekst rynkowy a jakość relacji.
 • Problemy metodyczne w analizie relacji B2B.

 

Relacje na rynkach B2C:

 • Tworzenie i zarządzanie relacjami z konsumentami na rynkach żywnościowych.
 • Relacje z konsumentami jako źródło innowacji na rykach żywnościowych.
 • Rola nowych technologii (business 4.0) w budowaniu relacji z konsumentami.
 • Jakość relacji a zachowania konsumentów.
 • Kreowanie i utrzymanie lojalność konsumentów.
 • Rola relacji z konsumentami w handlu detalicznym żywnością i w gastronomii.
 • (A)symetria relacji B2C.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe a relacje w sferze działalności podmiotów rynkowych.
 • Kierunki zmian w konsumpcji a kształtowanie relacji z konsumentami.
 • Aspekty prawne i ochrona konsumenta.
 • Metody badań relacji na rynkach B2C.

 

Kontakt:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

 

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:

–    dr Michał Gazdecki, 600 031 021

–    dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, 603 065 145

 

Email: konferencja@rynkizywnosciowe.pl

Strona konferencji: www.rynkizywnosciowe.pl

 

 

 

WYDZIAŁY