Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja naukowa: II Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej AGROLOGISTYKA 2017 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja naukowa: II Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej AGROLOGISTYKA 2017

cze
22
cze/22 10:00 - cze/23 18:00

Hotel IOR ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

Konferencja naukowa: II Międzynarodowe Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej; III Ogólnopolska Konferencja Naukowa AGROLOGISTYKA 2017

Temat konferencji: Logistyka wobec wyzwań bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Organizator:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Katedra Zarządzania i Prawa

Cel przedsięwzięcia / założenia / oczekiwane rezultaty

Rosnące problemy środowiskowe, społeczne i etyczne, a także wzrost świadomości społecznej wpływu produkcji i konsumpcji żywności na środowisko naturalne, prowadzą do zwiększonego nacisku organizacji konsumenckich, obrońców środowiska naturalnego, decydentów i szeregu grup konsumenckich na przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego, aby wprowadzały takie systemowe rozwiązania w całych łańcuchach dostaw żywności („od pola do stołu”), które będą bezpieczne dla społeczeństwa i jego naturalnego środowiska. Stąd też ten rodzaj łańcuchów dostaw staje się szczególnym wyzwaniem dla logistyki.

         Biorąc pod uwagę powyższe, wyznaczono cztery cele główne:

  • zainicjowanie dyskusji i wymiany poglądów oraz prezentacja wyników badań, prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicy, w sferze dostarczenia konsumentowi bezpiecznej żywności, przy spełnieniu koniecznych wymogów dla utrzymania bezpieczeństwa środowiska.
  • integracja teorii i praktyki, czyli stworzenie innowacyjnej platformy współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym zajmującym się problematyką agrologistyki a przedsiębiorcami działającymi w sektorze Agro i na jego rzecz, w celu poszukiwania sposobów optymalnego organizowania i funkcjonowania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności.
  • wyznaczenie trendów w zarządzaniu logistyką w kierunku kreowania skutecznych i przyjaznych dla środowiskasystemów logistycznych, gwarantujących dostarczanie bezpiecznych produktów żywnościowych dla konsumentów, tym samym umożliwiających skuteczne wdrażanie w przedsiębiorstwach koncepcji LSR oraz CSR.
  • w ramach edukacji ekologicznej planujemy także udział studentów różnych kierunków studiów związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem, logistyką i handlem żywnością.

Adresaci Konferencji:

Można wskazać na trzy grupy uczestników:  

  • konferencja adresowana jest do naukowców zajmujących się problematyką sektora rolno-spożywczego na każdym etapie wytwarzania żywności (od pola do stołu), ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przepływu żywności w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska,
  • ponadto adresatem są wszelkie przedsiębiorstwa i organizacje promujące wytwarzanie żywności z zachowaniem zrównoważonego rozwoju,
  • studenci różnych kierunków studiów związanych z wytwarzaniem, przetwórstwem, logistyką i handlem żywnością oraz z zagadnieniami prawnymi w tym obszarze.

Powiązane materiały

WYDZIAŁY