Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja naukowa: Agroturystyka w teorii i praktyce | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja naukowa: Agroturystyka w teorii i praktyce

cze
05
cze/05 10:00 - cze/06 18:00

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Katedra Turystyki Wiejskiej – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu - organizuje II ogólnopolską konferencję naukową.

Podczas konferencji będą dyskutowane teoretyczne i praktyczne problemy m.in. w zakresie doradztwa, innowacyjności, przedsiębiorczości, obszarów przyrodniczo cennych, marketingu, nowych trendów oraz gospodarki żywnościowej w agroturystyce i turystyce wiejskiej.
Miejscem spotkania naukowców będzie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie i Katedra Turystyki Wiejskiej.

WYDZIAŁY