Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja „Nowoczesne spojrzenie na fitopatologię" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja „Nowoczesne spojrzenie na fitopatologię"

wrz
07
wrz/07 09:30 - wrz/08 15:00

Konferencja Naukowa „Nowoczesne spojrzenie na fitopatologię" to 17. z kolei w serii ogólnopolskich konhrencji organizowanych co 3 lata przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne.

Konferencja Naukowa „Nowoczesne spojrzenie na fitopatologię" to 17. z kolei w serii ogólnopolskich konhrencji organizowanych co 3 lata przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Tematyka konferencji obejmuje zarówno możliwości ograniczania chorób roślin, w tym środki chemiczne, biopreparaty, naturalne wyciągi roślinne, mikroorganizmy glebowe, zabiegi agrotechniczne, ochronę roślin w rolnictwie ekologicznym, jak i wpływ występowania patogenów roślin na jakość zbieranych płodów, wpływ zdrowych roślin (rolniczych, ogrodniczych, leśnych, parkowych, ozdobnych) na zdrowie ludzi i jakość życia.

 

W ostatnich latach dzięki zdobyczom genetyki, genomiki, biologii molekularnej i bioinformatyki znacząco pogłębiono wiedzę w zakresie mikroorganizmów chorobotwórczych i powodowanych przez nie chorób roślin. Uczestnicy reprezentują wszystkie polskie ośrodki naukowe, w których prowadzone są prace z zakresu szeroko pojętej fitopatologii. Tytuł „Nowoczesne spojrzenie na fitopatologię" wpisuje się znakomicie w ważny i promowany obecnie kierunek przyspieszania rozwoju naukowego młodych badaczy. Dotyczy to także fitopatologii - dziedziny ważnej dla bezpieczeństwa żywności (i w ogólności produkcji roślinnej oraz formacji roślinnych w aspekcie fitosocjologicznym), w dwojakim znaczeniu - zapewnienia dostatecznej ilotci żywności dla populacji ludności qlobu oraz zagwarantowania wysokiej jakości żywności, jako jednego z podstawowych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Referaty prezentują przedstawiciele ośrodków zarówno uniwersyteckich, jak i instytutów naukowych PAN oraz instytutów resortowych.

 

Powiązane materiały

ZałącznikRozmiar
PDF icon Program konferencji278.41 KB

WYDZIAŁY