Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obchody 90-tych urodzin prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego podczas konferencji - 48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obchody 90-tych urodzin prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego podczas konferencji - 48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

wrz
11
wrz/11 10:00 - wrz/11 14:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52

Polskie Towarzystwo Biometryczne, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu organizują konferencję: 48 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Calińskiemu z okazji 90-lecia urodzin oraz VI Polsko-Portugalskie Warsztaty z Biometrii.
 

Oficjalne uroczystości związane z jubileuszem Profesora Tadeusza Calińskiego odbędą się we wtorek, 11 września br. w sali Kolegium Rungego UPP o godz. 10.00.
 

Profesor Caliński jest doktorem honoris causa naszej uczelni i SGGW w Warszawie, zasłużonym dydaktykiem i wciąż aktywnym naukowcem. Utworzył Poznańską Szkołę Biometrii. Jako wykładowca i visiting professor przebywał wielokrotnie w Belgii, Holandii, Francji, Indiach, Japonii, Niemczech, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoszech. 

WYDZIAŁY