Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.,,Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych"

mar
25
mar/25 10:00 - mar/27 15:00

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

63-322 Gołuchów; Działyńskich 2

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Konferencja adresowana jest do studentów I i II stopnia oraz doktorantów zajmujących się geomatyką, geodezją i dziedzinami pokrewnymi. Głównym celem konferencji jest zapoznanie się z obowiązującymi trendami badawczymi w naukach leśnych i przyrodniczych, a także wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych uczelni wyższych. Tematyka konferencji obejmuje następuijące zagadnienia: geomatyka i geodezja, GPS i GNSS, teledetekcja, fotogrametria, LiDAR i bezzałogowe statki powietrzne (UA V), modelowanie informacji przestrzennych, uczenie maszynowe w GIS - sieci neuronowe i rozpoznawanie obrazów, wykorzystanie GIS do badań środowiskowych.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny