Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia

lut
08
lut/08 11:00 - lut/08 17:00

Pałac Mała Wieś, Mała Wieś 40, Belsk Duży 

Pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia to wydarzenie, na którym prezentowane będą najnowsze doniesienia z zakresu innowacji w dziedzinie nawożenia roślin uprawnych.

Celem organizatorów jest przedstawienie słuchaczom nowych trendów w aspekcie nawożenia w połączeniu z aktualnymi doniesieniami naukowymi opartymi na bazie doświadczeń naukowych. Stąd też zwróciliśmy się do trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o wygłoszenie wykładów nawiązujących do idei Kongresu, który ma charakter edukacyjny, łączący naukę z praktyką rolniczą.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z rolą nowoczesnych technologii nawożenia , dzięki którym w sposób zrównoważony będzie można prowadzić produktywne gospodarstwo rolne.
Skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących nadchodzących zmian regulacyjnych i ich wpływu na rolnictwo w Polsce oraz spojrzenia na Europejski Zielony ład jako nowe wytyczne do prowadzenia gospodarstw rolnych.
Celem Kongresu jest edukacja i wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego.

Przedsięwzięcie jest kierowane do rolników.

 

Więcej informacji na stronie internerowej kongresu - https://kongresntn.pl/

WYDZIAŁY