Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium: „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium: „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”

Maj
12
Maj/12 11:00

Aula BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11

W piątek 12.05.2017 r., o godz. 11:00, Katedra Chemii organizuje w Auli BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 11, Seminarium, w trakcie którego Prof. dr hab. Maria RUDAWSKA oraz Dr hab. Tomasz LESKI z Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, zaprezentują swoje dokonania i bogate doświadczenie w tematyce: Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie.

Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętej fitoremediacji, szczególnie w aspekcie uciążliwych dla środowiska, ekstremalnie wysokich stężeń metali ciężkich oraz metaloidów. Wyrażam głębokie przekonanie, że ożywiona dyskusja wraz z prezentacją dokonań w ramach zrealizowanych dotychczas aplikacji grantowych, zaowocuje kolejnymi projektami w tej, jakże istotnej obecnie, tematyce badawczej. W ponad 40-letnie historii fitoremediacji nie obserwowano dotąd aż tak ożywionej aktywności naukowej, stąd gorąco zachęcam do współpracy Osoby zainteresowane.

Program Seminarium:

 1. Powitanie Uczestników: Prof. dr hab. Piotr Goliński – Kierownik Katedry Chemii UPP,
 2. Otwarcie Seminarium: Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Prorektor ds. Studiów UPP,
 3. Wykład „Mykoryza drzew – występowanie, funkcjonowanie i znaczenie”. Prof. dr hab. Maria Rudawska oraz Dr hab. Tomasz Leski - Pracowni Badania Związków Symbiotycznych, Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
 4. Panel dyskusyjny zmierzający do nawiązania współpracy w planowanych projektach 
  i grantach w następujących obszarach badań:
  - Fitoekstrakcja metali/metaloidów przez wybrane gatunki drzew i krzewów,
  - Wpływ grzybów mykoryzowych na transport wody w drzewach leśnych,
  - Rola arbuskularnych grzybów mykoryzowych w fitoremediacji metali/metaloidów i redukcji stresu oksydacyjnego,
  - Kwasy organiczne o niskiej masie cząsteczkowej wydzielane do ryzosfery pod wpływem stresu wywołanego metalami ciężkimi,
  - Zmiany w profilu związków fenolowych wybranych gatunków drzew i krzewów uprawianych na podłożu o zróżnicowanej zawartości metali/metaloidów,
  - Analiza produktów rozkładu celulozy pod wpływem enzymów pozyskiwanych z grzybów,
  - Zastosowanie metabolomiki w prewencji chorób grzybowych systemu korzeniowego drzew,
  - Zastosowanie metod biologicznych w ochronie zbóż przed patogenami grzybowymi,
  - Reakcje transferu elektronów w produktach naturalnych grzybów i roślin.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
Prof. dr hab. Piotr GOLIŃSKI 
Kierownik Katedry Chemii UPP

WYDZIAŁY