Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja - konferencja on-line

wrz
24
wrz/24 09:00 - wrz/24 14:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu on-line

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Pandemie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, ale także oddziałują pośrednio na wiele obszarów otoczenia człowieka powodując historyczne zmiany cywilizacyjne. Tylko upływ czasu pokaże, czy zmiany spowodowane pandemią koronawirusa będą długotrwałe oraz czy jej konsekwencje nie wywołają szerszych zjawisk społecznych i przyrodniczych. O problemach w czasach pandemii w tak szerokim kontekście dyskutować będą uczestnicy zdalnej konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Celem konferencji,  jest wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów badawczych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie. „Pragniemy zainicjować dyskusję nad rozwijającymi się aktualnymi zagadnieniami naukowymi i lepiej poznać tematy badawcze już podejmowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych” – mówi prof. UPP Joanna Zeyland, przewodnicząca komitetu organizacyjnego – „Zapraszamy, też do prezentacji problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce, spowodowanymi rozwojem pandemii. Proponujemy dyskusję nad wprowadzaniem zdalnego nauczania oraz nowymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności w okresie zagrożenia SARS-CoV-2” - dodaje.

 

Konferencja będzie okazją integracji środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów oraz specjalistów zaangażowanych w różnych działach administracji. „Mamy intencję podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ich przedyskutowania i przygotowania propozycji działań Uniwersytetu w nowym roku akademickim” – podsumowują organizatorzy.

Podczas konferencji poruszone zostaną min. tematy związane z nowo podjętymi tematami badawczymi zmierzającymi do poznania skali rozprzestrzeniania, mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych, czy uwarunkowań środowiskowych. Referaty przedstawione zostaną w formie popularnonaukowej, tak aby każdy zainteresowany tematyką wpływu pandemii na nasze życie, mógł wziąć udział w wydarzeniu, do czego organizatorzy serdecznie zachęcają.

 

Patronat Honorowy nad konferencją objął JM Rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Konferencja odbędzie się na platformie     zoom

Równolegle do prezentacji na platformie ZOOM odbędzie się streaming online na kanale    yt

 

Więcej informacji można znależć na stronie www konferencji.

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny