Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXIV Forum Architektury Krajobrazu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXIV Forum Architektury Krajobrazu

gru
01
gru/01 10:00 - gru/02 14:00

Wydarzenie jest cykliczną ogólnopolską konferencją naukową, której tegorocznym tematem przewodnim jest - Architektura krajobrazu wobec zagrożeń współczesności. Poświęcona będzie licznym zagrożeniom, przed którymi obecnie stajemy, co wymaga szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczania ich wpływu na krajobraz. 

Temat XXIV Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest zagrożeniom dotyczącym funkcjonowania i jakości krajobrazu. Liczne zagrożenia przed którymi obecnie stajemy, wymagają szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczenia ich wpływu na krajobraz. Mogą one dotyczyć różnych aspektów związanych z krajobrazem:
• problemów środowiskowych (zmiany klimatyczne, deficyt wody, utrata bioróżnorodności),
• jakości wizualnej i percepcji krajobrazu (instalacje OZE w krajobrazie, skutki nadmiernej i niekontrolowanej urbanizacji),
• aspektów społecznych funkcjonowania krajobrazu (nierówny dostęp do dobrej jakości środowiska i zieleni jako elementu krajobrazu, nadmierne obciążenie ruchem turystycznym wartościowych krajobrazów).
Interesującymi kierunkami rozważań, którymi zamierzamy się zająć są zarówno analizy i ocena opisanych wyżej zjawisk jak i rozważania dotyczące sposobu rozwiązywania związanych z nimi problemów.
Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, geografów, planistów przestrzennych, ekologów, inżynierów środowiska, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

 

Konferencja jest skierowana do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, geografów, planistów przestrzennych, ekologów, inżynierów środowiska, któym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz. 

 

Wydarzenie obdędzie się w formule online.

Powiązane materiały

ZałącznikRozmiar
PDF icon Komunikat nr 1320.33 KB

WYDZIAŁY