Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XXX Międzynarodowa Konferenca Naukowa Badania dla Meblarstwa (IC RFI) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XXX Międzynarodowa Konferenca Naukowa Badania dla Meblarstwa (IC RFI)

wrz
22
wrz/22 10:00 - wrz/23 15:00

Serdecznie zapraszamy do udziału w charakterze prelegenta lub prezentera plakatu w XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Badania dla Meblarstwa (IC RFI) współorganizowanej przez Katedrę Meblarstwa (Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz Katedrę Inżynierii Przemysłowej Wyrobów Drzewnych (Wydział Techniczny, Uniwersytet Gazi, Ankara, Turcja).

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23.09.2022, online i jest bezpłatna. Głównym celem IC RFI jest zgromadzenie naukowców i inżynierów w celu wymiany wiedzy w zakresie projektowania mebli, w tym: nowych materiałów, powłok, połączeń i technologii klejenia, a także metodologii projektowania mebli oraz zagadnień produkcyjnych. Mile widziane są prezentacje wyników eksperymentów, analiz teoretycznych  i symulacji komputerowych. Konferencja będzie promować nowe działania badawcze i wspierać przemysł meblarski.

Ważnym elementem Konferencji jest zapoznawanie młodych naukowców, doktorantów i studentów, z metodami eksperymentalnymi, teoretycznymi i symulacyjnymi stosowanymi we wszystkich dziedzinach nauk o zrównoważonym projektowaniu mebli. Warto wspomnieć, że wybitni prelegenci z całego świata rzucą światło na aktualne kierunki badań i przedstawią cenne uogólnienia stanu wiedzy na temat projektowania mebli. Materiały z konferencji będą publikowane online na stronie IC RFI. Ważne szczegóły wydarzenia:

  • typ wydarzenia: Konferencja webinarowa
  • abstrakt/artykuł/plakat – e-mail do nadsyłania: furniture2022@up.poznan.pl(link sends e-mail)
  • koniec rejestracji: 15.04.2022
  • termin nadsyłania abstraktów: 29.04.2022
  • data nadsyłania zaproszeń do publikacji, prezentacji ustnej, plakatu: 27.05.2022
  • data wysłania pełnego tekstu publikacji organizatorom konferencji: 26-08-2022
  • termin konferencji: 22 – 23.09.2022

 

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć pod linkiem: http://furnituredesign.pl/2022/. Wierzymy, że będziemy mieli okazję spotkać się na Konferencji.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji Naukowej Badania dla Meblarstwa (IC RFI)

 

WYDZIAŁY