Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie

kwi
23
kwi/23 10:15 - kwi/24 16:15

Miejsce konferencji – Hotel Daglezja ul. Woźniaka 7 w Kórniku pod Poznaniem

XXI ogólnokrajowa konferencja naukowa Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie.

Organizator bezpośredni: Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu we współpracy z Katedrą Podstaw Techniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutem Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych oraz Instytutem Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.  Współorganizatorami są również: POLSITA (Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Leśnej. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Krzysztof Koszela: www.up.poznan.pl/ztiwr

 

Celem konferencji jest ułatwienie wymiany wiedzy naukowej i utylitarnej pomiędzy specjalistami z zakresu informatyki stosowanej, prowadzących badania i działalność dydaktyczną w rolnictwie, gospodarce leśnej i żywnościowej.

Powiązane materiały

WYDZIAŁY