Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zebranie reaktywacyjne Polskiego Towarzystwa Ekologicznego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zebranie reaktywacyjne Polskiego Towarzystwa Ekologicznego

paź
19
paź/19 11:00 - paź/19 15:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52

Spotkanie odbędzie się w murach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 19 października (sobota), godz. 11.00–15.00, w Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52.

 

Poza sprawami organizacyjnymi proponujemy ciekawy wykład:
Dr hab. Janusz Kloskowski
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
http://zoologia.up.poznan.pl/pl/zaklad-zoologii/pracownicy/dr-hab-janusz-kloskowski/

TEMAT: Kto się boi ryb? Odśrodkowe efekty behawioralne w ekosystemach wodnych i ich konsekwencje dla sieci troficznych
Wiodąca rola troficzna ryb w ekosystemach słodkowodnych jest dobrze znana. Znacznie mniej wiemy o oddziaływaniach behawioralnych ryb na niższe i wyższe od nich poziomy troficzne, a mają one konsekwencje dla długości łańcuchów troficznych, transferu gatunków a zarazem materii i energii miedzy lądem i wodą, charakteru kaskad troficznych, wykluczania z biocenozy szczytowych drapieżców, takich jak niektóre gatunki ptaków wodnych, oraz powstawania tzw. krajobrazów strachu w mozaice ekosystemów wodnych i lądowych. Efekty behawioralnego odstraszania mogą być ważniejsze od rzeczywistej konkurencji czy drapieżnictwa, ale oddzielenie od siebie interakcji behawioralnych i troficznych jest eksperymentalnie trudne. 

 

Organizacja i kontakt:

 

Krzysztof Szoszkiewicz
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
e-mail: krzysztof.szoszkiewicz@up.poznan.pl
tel.: 61 848 7014
tel.kom.: 519 129 769

WYDZIAŁY