Wszystkie wydarzenia

Maj 27

W dniach 27 i 28 maja br. organizatorzy Poznańskich Dni Zwierząt Egzotycznych zapraszają do siedziby Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na  naukową, drugą  część PDZE -   hodowców praktyków, lekarzy weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków związanych z naukami biologicznymi.

Maj 25

Nadrzędnym celem konferencji jest integracja środowiska badaczy, szpitali, ośrodków badań klinicznych, firm CRO, sponsorów i osób zainteresowanych realizacją badań klinicznych w Wielkopolsce.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Maj 22

Duszpasterstwo Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na sesję pt.

Dusza przyrody

Maj 18

Celem akcji jest zaprezentowanie pracy osób zafascynowanych światem roślin, a także przekazanie przesłania, że wiedza o roślinach jest niezmiernie ważna dla rozwoju rolnictwa, zrównoważonego wytwarzania żywności, a także ogrodnictwa i leśnictwa. Znajomość świata roślin ma nie mniejsze znaczenie w produkcji wszelkich innych produktów pochodzenia roślinnego, jak papier, drewno, odczynniki chemiczne, energia, czy farmaceutyki. Bardzo ważnym przesłaniem akcji będzie również wskazanie znaczenia roślin dla zachowania środowiska.

Maj 16

Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna jest kierownikiem Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. Fichna od ponad 15 lat prowadzi badania w obszarze farmakologii, a od blisko 10 lat zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego. Jest autorem ponad 170 publikacji, z których większość ukazała się w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz licznych komunikatów zjazdowych. Publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn's and Colitis,

Maj 12

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
serdecznie zaprasza na wykład dr hab. Ryszarda Koczury

"Integrony i antybiotykooporność bakterii obecnych w wodach powierzchniowych"

Maj 12

Celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szeroko pojętej fitoremediacji, szczególnie w aspekcie uciążliwych dla środowiska, ekstremalnie wysokich stężeń metali ciężkich oraz metaloidów. Wyrażam głębokie przekonanie, że ożywiona dyskusja wraz z prezentacją dokonań w ramach zrealizowanych dotychczas aplikacji grantowych, zaowocuje kolejnymi projektami w tej, jakże istotnej obecnie, tematyce badawczej.

Maj 10

Spotkania o mniej oficjalnym charakterze są świetną okazją do zapoznania się z potencjałem tkwiącym w młodych, wykształconych i ukierunkowanych branżowo studentach naszej Uczelni, stanowiąc formę integracji ze społecznością akademicką oraz światem biznesu. Tragi „UPoluj Pracę” to również miejsce spotkań Pracodawców ze studentami i absolwentami szukającymi pracy, praktyk, jak również chcącymi poznać wymagania, procedury rekrutacji oraz perspektywy rozwoju zawodowego.

kwi 27

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK ŻYWIENIOWYCH Oddział Poznański

zaprasza na wykład

Dr n. biol. Marty Stelmach-Mardas z German Insitute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke
oraz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego „ Otyłość a wybrane determinanty sposobu żywienia”

kwi 23

Inauguracja Festiwalu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się w budynku Biocentrum przy ul. Dojazd 11 o godz. 10.00. Festiwal otworzy prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a wykład inauguracyjny poprowadzi prof. dr hab. Danuta Górecka, która w swoim wykładzie „Błonnik pokarmowy – potrzeba czy moda?” opowie o jego zaletach zdrowotnych. 

Strony