Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Harmonogram | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Harmonogram

 

 

 

 

Realizacja Projektu „Uczelniany budżet partycypacyjny” będzie przebiegać w czterech etapach:

 

I. Zgłaszanie propozycji projektów przez pracowników, doktorantów i studentów 

Etap I będzie realizowany w terminie od 26.02. do 14.03.2024 r.

Projekt/y mogą zgłaszać na odpowiednim formularzu pracownicy, doktoranci i studenci UPP.

Wzór Formularza zgłoszenia projektu, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Formularz zgłoszenia projektu będzi można skłąać przez dedykowany formularz dostępny na stronie internetowej UPP w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2024 r. włącznie.  

 

LINK DO FORMULARZA 

 

 

II. Ocena propozycji projektów przez Zespół Opiniujący 

Etap II będzie realizowany w terminie od 14.03. do 18.03.2024 r.

 

III. Głosowanie nad projektami 

Etap III realizowany będzie w terminie od 19.03 do 26.03.2024 r.

Prawo do udziału w głosowaniu imiennym przysługuje wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom.
Głos będzie można oddać w formie elektronicznej po zalogowaniu się poprzez specjalnie przygotowany formularz.

 

IV. Ogłoszenie wyników głosowania 

Wyniki głosowania zostaną opublikowane 27 marca 2024 r. na stronie internetowej w zakładce Budżetu po zatwierdzeniu protokołu z głosowania przez Zespół Opiniujący.

 

WYDZIAŁY