Inspektorat BHP i OP

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 38/42
Wydział Technologii Drewna; parter, prawe skrzydło, pokoje 36 i 21

 

tel: 61 848 78 91/92/93

e-mail: bhp@up.poznan.pl

 

Pracownicy Inspektoratu BHP i OP

Kierownik

lic. Robert Filas

Tel. : 61 848 78 93

Kom: 505 030 406

e-mail : robert.filas @up.poznan.pl

 

Starszy specjalista

mgr  inż. Bernadeta Bobak

tel. : 61 848 78 92

kom.: 502 580 111

e-mail : bernadeta.bobak@up.poznan.pl

 

Starszy specjalista

mgr inż. Jadwiga Janus

tel. 61 848 78 91

kom. 512 799 403

e-mail : jadwiga.janus@up.poznan.pl

Zadania pracowników BHP i OP

Kierownik: Lic. Robert Filas

 

St. Spec mgr inż. Bernadeta Bobak

  1. Wypadki w pracy i w drodze
  2. Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych
  3. Refundacja zakupu okularów
  4. Ekwiwalenty
  5. Organizacja i prowadzenie rejestrów szkoleń

St spec  mgr inż. Jadwiga Janus

  1. Kontrola warunków środowiska pracy
  2. Współuczestnictwo w kontrolach Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy
  3. Tworzenie kart badań i pomiarów oraz rejestrów substancji niebezpiecznych
  4. Pomoc w opracowaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w jednostkach
  5. Choroby zawodowe

 

Specjalista ds. ochrony p. pożarowej

Mł.bryg.poż. w st.spocz. Janusz Łączkowski