EGZAMIN Z RYSUNKU – KIERUNEK PROJEKTOWANIE MEBLI

Egzamin z rysunku składa się z dwóch części: w pierwszej kandydaci prezentują umiejętność odwzorowania przedstawionej kompozycji (martwej natury) w odpowiedniej skali, przy zachowaniu prawidłowych proporcji i rzeczywistych relacji przestrzennych (plan pierwszy, drugi itd.). To zadanie kandydaci wykonują dowolną techniką rysunkową (np. ołówkiem, kredką, węglem, itp.) na brystolu B2 (500x700mm).

Podczas drugiej części egzaminu kandydat wykonuje ołówkiem na kartce formatu A3 (297x420mm) zadanie rysunkowe sprawdzające jego wyobraźnię przestrzenną. Zadanie to polega na uzupełnieniu lub zaprojektowaniu zadanej przestrzeni.

Na egzamin kandydaci zobowiązani są zabrać:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin z rysunku (65 zł),
  • sztywny podkład (sklejka) o wymiarach 50x70 cm,
  • ołówki, kredki, węgiel dowolnej twardości,
  • gumkę do mazania,
  • klipsy do mocowania brystolu.

Egzamin (obie części) trwa cztery godziny; brystol i papier zapewnia Uczelnia.

Zapraszamy kandydatów na kierunek Projektowanie mebli.

Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji w dniach 1 – 20 września br.

Egzamin z rysunku odręcznego odbędzie się dnia 20 września br. o godz. 1000 w sali nr 9 WTD.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą kwalifikację z rysunku będą mogli złożyć dokumenty 25 września br. lub w terminie uzgodnionym z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Technologii Drewna.

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu wraz z terminami znajdują się na stronie internetowej Wydziału Technologii Drewna