Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility FAQ - czyli lista najczęściej zadawanych pytań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

FAQ - czyli lista najczęściej zadawanych pytań

INFORMACJA ORGANIZACYJNA

 

Wysyłanie kilku maili z tym samym pytaniem nie przyspieszy odpowiedzi, tylko opóźni odpowiadanie na wiadomości z konieczności sprawdzenia wielokrotnie problemu tej samej osoby (przy takiej liczbie wiadomości ciężko zapamiętać kto dostał odpowiedź). Jeśli chcą Państwo szybko otrzymać odpowiedź należy ją wysłać w godzinach pracy Działu Studiów i Spraw Studenckich (Pn – Pt od 7:00 do 15:00). Odpowiedzi na wiadomości otrzymane w piątek po godzinach pracy i w weekend zostaną wysłane w dni robocze. Ponadto mail w sprawie kontaktu w razie problemów technicznych służy tylko i wyłącznie do kontaktu w tym celu.

 

 1. Mam problem z wejściem na stronę "Wirtualnego Dziekanatu"/"Rekrutacji"?
 2. Nie pamiętam numeru NIU, hasła do swojego konta rejestracyjnego?
 3. Nie pamiętam NIU, hasła do Wirtualnego Dziekanatu?
 4. Nie pamiętam odpowiedzi na pytanie pomocnicze?
 5. Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?
 6. Mój numer PESEL jest już w bazie uczelni i nie mogę się zarejestrować?
 7. Czy studia stacjonarne są płatne?
 8. Czy dokumenty można wysłać pocztą lub może je złożyć osoba za kandydata?
 9. Czy świadectwo dojrzałości i dowód osobisty można poświadczyć tylko na Uczelni?
 10. Czym różni się status "na liście rezerwowej" od "oczekuje na wolne miejsce"?
 11. Czy muszę złożyć dokumenty 16 lub 17 lipca gdy mam ustawiony status "zakwalifikowany do przyjęcia", czy mogę poczekać na przyjęcie mnie na inne kierunki studiów?
 12. Jaki status musi być ustawiony na koncie żebym mógł/mogła złożyć dokumenty?
 13. Czy w ankiecie osobowej należy wypełnić wszystkie strony?
 14. Czy jest możliwe dodanie zdjęcia po terminie zapisów i ogłoszeniu wyników?
 15. Czy brak dodanego zdjęcia dyskwalifikuje mnie podczas rekrutacji na kierunek?
 16. Zdjęcie zostało odrzucone mimo prawidłowego rozmiaru.
 17. Czy jest możliwość sprawdzenia list rezerwowych?
 18. Które miejsce zajmuję w rankingu?
 19. Czy do podjęcia studiów potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?
 20. Czy podczas przyjmowania dokumentów będą one porównywane z wypełnionym formularzem on line?
 21. Czy w drugiej lub trzeciej turze rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci, którzy nie zarejestrowali się wcześniej w systemie?
 22. Czy mogę dostarczyć wydruk z konta bankowego jako potwierdzenie uiszczenia opłat?
 23. Czy można zapłacić opłatę rekrutacyjną/egzamin z rysunku/indeks i legitymację w kasie Uczelni?
 24. Gdzie znajdę informację na jakie konto mam wpłacić opłatę lub sprawdzić czy przelew dotarł na konto?
 25. Mój pesel się nie zgadza, podane jest sześć pierwszych cyfr a reszta numeru to zera.
 26. Po ogłoszeniu kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych nie zmienił się mój status, co to oznacza?

1. Mam problem z wejściem na stronę "Wirtualnego Dziekanatu"/"Rekrutacji"?

 • Odpowiedź znajdziesz w krótkim poradniku tutaj.

2. Nie pamiętam numeru NIU, hasła do swojego konta rejestracyjnego?

3. Nie pamiętam NIU, hasła do Wirtualnego Dziekanatu?

4. Nie pamiętam odpowiedzi na pytanie pomocnicze?

 • W tym wypadku skontaktuj się osobiście z administratorem, pamiętaj aby zabrać ze sobą dowód osobisty.

5. Jak mogę się zarejestrować na kolejny kierunek studiów?

 • Przy pierwszej rejestracji system wygenerował numer NIU oraz hasło do Twojego rejestracyjnego konta, aby dodać kolejny kierunek studiów należy się zalogować. W menu po lewej stronie należy wybrać "dane kandydata", następnie "(wybierz kolejny kierunek studiów)".

6. Mój numer PESEL jest już w bazie uczelni i nie mogę się zarejestrować?

 • Jeżeli rekrutowałeś się w latach poprzednich (od roku akademickiego 2009/2010) zaloguj się za pomocą numeru NIU i hasła, które otrzymałeś podczas pierwszej rejestracji, jeżeli nie pamiętasz hasła lub numeru NIU skorzystaj z formularza "Nie pamiętam NIU lub hasła".
 • Jeżeli byłeś studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaloguj się za pomocą numeru NIU i hasła do Wirtualnego Dziekanatu. Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z Wirtualnego Dziekanatu skorzystaj z formularza "Jestem (byłem) studentem ale nie mam NIU i hasła".

7. Czy studia stacjonarne są płatne?

 • Nie, nie są. Od roku akademickiego 2014/15 nie są płatne nawet dla osób które podejmują drugi kierunek studiów.

 8.  Czy dokumenty można wysłać pocztą lub może je złożyć osoba za kandydata?

 • Tak, dokumenty można wysłać pocztą na adres główny - ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań z dopiskiem dla której komisji rekrutacyjnej są przeznaczone, same dokumenty może złożyć osoba przysłana przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia.

9. Czy świadectwo dojrzałości i dowód osobisty można poświadczyć tylko na Uczelni ?

 • Nie tylko, zgodność oryginału z kserokopią można poświadczyć u notariusza lub w urzędzie miasta/gminy.

10. Czym różni się status "na liście rezerwowej" od "oczekuje na wolne miejsce"?

 • W przypadku statusu "na liście rezerwowej" kandydat ma największe szanse na zakwalifikowanie. się do przyjęcia na dany kierunek, znajduje się od razu za osobami już przyjętymi. Natomiast "oczekuje na wolne miejsce" jest się poza listą rezerwową, ale ma się nadal szanse zakwalifikować się na dany kierunek lub inny, gdy zwolni się miejsce na liście a kandydat będzie następny w kolejności.

11. Czy muszę złożyć dokumenty gdy mam ustawiony status "zakwalifikowany do przyjęcia", czy mogę poczekać na przyjęcie mnie na inne kierunki studiów ?

 • Dokumenty należy złożyć (w podanych w terminarzu rekrutacji dniach), nie złożenie ich w terminie jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania studiowaniem na danym kierunku, w związku z tym traci się przyznane na nim miejsce.

12. Jaki status musi być ustawiony na koncie żebym mógł/mogła złożyć dokumenty?

 • Dokumenty należy złożyć tylko i wyłącznie przy ustawionym statusie "zakwalifikowany do przyjęcia".

13. Czy w ankiecie osobowej należy wypełnić wszystkie strony ?

 • Należy wypełnić te strony które dotyczą kandydata, część jest przeznaczona dla kandydatów podejmujących drugi kierunek studiów.

14. Czy jest możliwe dodanie zdjęcia po terminie zapisów i ogłoszeniu wyników ?

 • Dodanie fotografii jest wymagane do skompletowania dokumentów potrzebnych przy finalizacji etapu rekrutacji, KANDYDAT MUSI DODAĆ ZDJĘCIE PRZED ZAKOŃCZNEIEM TURY.

15. Czy brak dodanego zdjęcia dyskwalifikuje mnie podczas rekrutacji na kierunek ?

 • Tak, zdjęcie jest potrzebne do wydruku legitymacji studenckiej, oraz formularza rekrutacyjnego, bez którego nie nastapi przyjęcie kandydata.

16. Zdjęcie zostało odrzucone mimo prawidłowego rozmiaru.

 • Sam rozmiar nie wystarczy do zaakceptowania zdjęcia, które będzie wydrukowane na legitymacji studenckiej. Aby zostało przyjęte należy kierować się wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  - Zdjęcie nie może być rozmazane/rozpikselizowane
  - Zdjęcie nie może być czarno-białe
  - Zdjęcie musi być wykonane na wprost, na jednolitym tle, wykonane w ten sposób "selfie" nie będą jednak akceptowane
  - Na fotografii musi być widoczny pełny obrys głowy, ucięcie jakiegokolwiek fragmentu podczas kadrowania dyskwalifikuje ją
  - Zdjęcie musi mieć naturalne odwzorowanie kolorów, zdjęcia prześwietlone, wyciemnione, lub z nienaturanym kolorem zostaną odrzucone
  - Ewentualne zdjęcia skanowane powinny być w jak najlepszej jakości, skany na których wydoczne są np. prążki mory zostaną odrzucone

17. Czy jest możliwość sprawdzenia list rezerwowych?

 • Tak, jednak są one dostępne tylko w formie papierowej w budynku Uczelni.

18. Które miejsce zajmuję w rankingu ?

 • Ranking kandydatów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w Uczelni – ul. Wojska Polskiego 28.

19. Czy do podjęcia studiów potrzebne jest zaświadczenie lekarskie ?

 • Jest wymagane na niektóre kierunki studiów. Skierowanie otrzymają Państwo wraz z zawiadomieniem o wpisaniu na listę studentów. Zaświadczenie należy złożyć w dziekanacie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

20. Czy podczas przyjmowania dokumentów będą one porównywane z wypełnionym formularzem on line?

 • Niekoniecznie podczas przyjmowania ale będą porównywane.

21. Czy w drugiej lub trzeciej turze rekrutacji mogą wziąć udział kandydaci, którzy nie zarejestrowali się wcześniej w systemie ?

22. Czy mogę dostarczyć wydruk z konta bankowego jako potwierdzenie uiszczenia opłat ?

 • Tak, można dostarczyć wydruk z systemu bankowego.

23. Czy można zapłacić opłatę rekrutacyjną/egzamin z rysunku/indeks i legitymację w kasie Uczelni?

 • Nie ma takiej możliwości, wszystkie płatności wykonywane są przelewem na indywidualne konto kandydata przydzielone do danego kierunku.

24. Gdzie znajdę informację na jakie konto mam wpłacić opłatę lub sprawdzić czy przelew dotarł na konto?

 • Wszystkie dane na temat opłat pojawiają się w zakładce „płatności” na koncie kandydata, znajdują się tam gotowe druki blankietów a także informacje potrzebne do przelewu jeśli kandydat będzie płacił przez konto internetowe. W momencie zaksięgowania opłaty przy odpowiedniej płatności pojawi się adnotacja „zapłacono”.

25. Mój pesel się nie zgadza, podane jest sześć pierwszych cyfr a reszta numeru to zera.

 • W tym przypadku należy przejść do edycji danych osobowych i w pierwszym pytaniu „cudzoziemiec” wybrać „nie”, wtedy będzie możliwe poprawienie numeru pesel na właściwy. 

26. Po ogłoszeniu kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych nie zmienił się mój status, co to oznacza?

 • Oznacza to, że kandydat nadal znajduje się na tej samej liście, status nie uległ zmianie, bo została już zakwalifikowana do przyjęcia wymagana liczba kandydatów.

WYDZIAŁY