LAUREACI KONKURSÓW OGÓLNOPOLSKICH

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, bez postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani laureaci konkursów ogólnopolskich, odpowiednio na kierunek:

  • EKOENERGETYKA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
  • EKONOMIA – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społeczngo UPP,
  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – konkursu "Zostań Ekonomistą" organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społeczngo UPP,
  • INFORMATYKA STOSOWANA – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”,
  • LEŚNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „leśnictwo”,
  • OCHRONA ŚRODOWISKA – konkursu „Zielone Dyplomy”,
  • OGRODNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” w specjalności „ogrodnictwo”,
  • ROLNICTWO – konkursu „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”,
  • TECHNOLOGIA DREWNA – Konkursu 'Sprawny w zawodzie" - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,
  • ZOOTECHNIKA – konkursu F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”.

Laureatom konkursów ogólnopolskich przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Kandydaci, laureaci konkursów ogólnopolskich, są zobowiązani do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie.

 

Zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego nie dotyczy dodatkowych egzaminów wstępnych, określonych w uchwałach Senatu UPP. 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów olimpiad ogólnopolskich określa:

 

Uchwała nr 243/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 listopada 2018 r.  w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów ogólnopolskich

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny