Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility LIMITY PRZYJĘĆ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

LIMITY PRZYJĘĆ

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2021/2022 określa:

 

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2021/2022

 

Kierunek studiów

Studia I stopnia

 

architektura krajobrazu

60

biologia stosowana 

45

biotechnologia

90

dietetyka

90

ekoenergetyka

60

ekonomia

150

finanse i rachunkowość

120

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

40

gospodarka przestrzenna

60

informatyka stosowana

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

75

jakość i bezpieczeństwo żywności

45

leśnictwo

150

ochrona środowiska

35

ogrodnictwo

60

projektowanie mebli

30

rolnictwo

60

technologia drewna

110

technologia żywności i żywienie człowieka

150

zootechnika

120

weterynaria (jednolite studia magisterskie)

80

WYDZIAŁY