LIMITY PRZYJĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach określa:

 

Zarządzenie nr 75/2000 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2020/2021
 

 

Kierunek studiów

Studia II stopnia

Architektura krajobrazu

30

Biologia stosowana

30

Biotechnologia

75

Dietetyka

60

Ekoenergetyka

45

Ekonomia

60

Finanse i rachunkowość 

60

Gospodarka przestrzenna

45

Informatyka stosowana

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Leśnictwo

90

 

 

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

30

Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

45

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

60

Technologia drewna

45

Technologia żywności i żywienie człowieka

75

Zootechnika

60

Żywienie zwierząt (studia dualne)

15

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny