LIMITY PRZYJĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2021/2022 określa:

 

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2021/2022

 

Kierunek studiów

Studia II stopnia

 

architektura krajobrazu

45

biologia stosowana 

30

biotechnologia

75

dietetyka

60

ekoenergetyka

45

ekonomia

60

finanse i rachunkowość

60

gospodarka przestrzenna

45

informatyka stosowana

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

leśnictwo

90

ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

30

ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

45

projektowanie mebli

30

rolnictwo

60

technologia drewna

45

technologia żywności i żywienie człowieka

75

zootechnika

60

żywienie zwierząt

15

 

 

 

LIMITY PRZYJĘĆ 2020/2021

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie nr 75/2000 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2020r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2020/2021
 

kierunek studiów

limit przyjęć

architektura krajobrazu

30

bologia stosowana

30

botechnologia

75

dietetyka

60

ekoenergetyka

45

ekonomia

60

finanse i rachunkowość

60

gospodarka przestrzenna

45

informatyka stosowana

30

inżynieria biotworzyw

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

leśnictwo

90

ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

30

ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

45

projektowanie mebli

30

rolnictwo

60

technologia drewna

45

technologia żywności i żywienie człowieka

75

zootechnika

60

żywienie zwierząt – profil praktyczny

15