LIMITY PRZYJĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach określa:

 

Uchwała nr 298/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

Kierunek studiów

Studia II stopnia

Analityka żywności - interdyscyplinarne

20

Architektura krajobrazu

30

Biologia stosowana

30

Biotechnologia

75

Dietetyka

60

Ekoenergetyka

45

Ekonomia

60

Finanse i rachunkowość 

60

Gospodarka przestrzenna

45

Informatyka stosowana

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Leśnictwo

90

Medycyna roślin

30

Neurobiologia – interdyscyplinarne

10

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

30

Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

45

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

60

Technologia drewna

45

Technologia żywności i żywienie człowieka

75

Zootechnika

60

Żywienie zwierząt (studia dualne)

15