LIMITY PRZYJĘĆ

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rokrocznie w Uniwersytecie ustalane są limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki na podstawie wyników rekrutacji z poprzedniego roku.

Szczegółowe zasady w sprawie liczby miejsc na oferowanych kierunkach w roku akademickim 2019/2020 określa:

 

 Uchwała nr 298/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29  maja 2019 r. w sprawie: liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiów

Studia I stopnia

 

Architektura krajobrazu

60

Biologia stosowana 

45

Biotechnologia

90

Dietetyka

90

Ekoenergetyka

60

Ekonomia

150

Finanse i rachunkowość

120

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

40

Gospodarka przestrzenna

60

Informatyka stosowana

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

75

Jakość i bezpieczeństwo żywności

45

Leśnictwo

150

Ochrona środowiska

35

Ogrodnictwo

60

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

60

Technologia drewna

110

Technologia żywności i żywienie człowieka

150

Zootechnika

120

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

60