PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Przyjmowanie dokumentów odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI 

 

Szczegóły dotyczące przyjmowania dokumentów będą opublikowane wkrótce 

 
Dopuszcza się przesłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 
Adres do korespondencji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydział (nazwa)
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań