Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

Przyjmowanie dokumentów odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI  

 

 

Składanie dokumentów

Do budynku UPP mogą wejść osoby składające dokumenty związane z przyjęciem na studia jeśli są zdrowe, bez oznak podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2.

Osoby te powinni posiadać własny długopis.

Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym działa Komisja, interesanci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m pomiędzy sobą.

Do członków Komisji może podejść wyłącznie osoba z osłoniętymi ustami i nosem (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

Przed podejściem do Komisji należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Bezpośrednio po załatwieniu sprawy, należy wyjść z budynku UPP najkrótszą drogą.

 

Przesyłanie dokumentów pocztą

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii świadectwa dojrzałości przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te, oczywiście zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://skylark.up.poznan.pl/kandydat/dokumenty

 

 
Adres do korespondencji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 
Wydział (nazwa)
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
 
 
 

WYDZIAŁY