PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

(Collegium Maximum – I piętro)

nr sali

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

kierunki: Ochrona środowiska, Rolnictwo

Biotechnologia

kierunki: Ekoenergetyka, Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza

 

170
169

168

Wydział Leśny

kierunek: Leśnictwo

160

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

kierunki: Biologia stosowana, Weterynaria, Zootechnika

154

Wydział Technologii Drewna

kierunki: Projektowanie mebli, Technologia drewna

165

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

kierunki: Architektura krajobrazu, Medycyna roślin, Ogrodnictwo

164

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

kierunki: Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Technologia

                 żywności i żywienie człowieka

167

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

kierunki: Gospodarka przestrzenna; Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny; Inżynieria i gospodarka wodna; Inżynieria środowiska

156

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

kierunki: Ekonomia, Finanse i rachunkowość

162