Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

 

Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia odbywa się zgodnie z TERMINARZEM REKRUTACJI

 

składanie dokumentów

Do budynku UPP mogą wejść osoby składające dokumenty związane z przyjęciem na studia jeśli są zdrowe, bez oznak podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2.

Osoby te powinni posiadać własny długopis.

Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym działa Komisja, interesanci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m pomiędzy sobą.

Do członków Komisji może podejść wyłącznie osoba z osłoniętymi ustami i nosem (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica).

Przed podejściem do Komisji należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Bezpośrednio po załatwieniu sprawy, należy wyjść z budynku UPP najkrótszą drogą.

 

Przesyłanie dokumentów pocztą

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii dyplomu ukończenia studiów przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty te, oczywiście zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/kandydat/wykaz-dokumentow-2s

 

 

Adres do korespondencji:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział (nazwa)

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

 

 

 

WYDZIAŁY