Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach drugiego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim  2021/2022 wynosi:

Kierunek studiów

 

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

architektura krajobrazu

1900,00

dietetyka

2000,00

ekoenergetyka

1700,00

ekonomia

1600,00

fnanse i rachunkowość

1600,00

gospodarka przestrzenna

1750,00

informatyka stosowana 

1700,00

inżynieria rolnicza

1700,00

inżynieria środowiska

1850,00

leśnictwo

2200,00

ogrodnictwo

1600,00

rolnictwo

1700,00

technologia drewna

1850,00

technologia żywności i żywienie człowieka

2000,00

zootechnika

1600,00

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa:
 

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość opłat za kształcenie na studiach drugiego stopnia i anglojęzycznych w roku akademickim 2020/2021

Kierunek studiów

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

architektura krajobrazu

1900,00

dietetyka

2000,00

ekoenergetyka

1700,00

ekonomia

1600,00

finanse i rachunkowość

1600,00

gospodarka przestrzenna

1750,00

informatyka stosowana

1700,00 

inżynieria rolnicza

1700,00

inżynieria środowiska

1850,00

leśnictwo

2200,00

ogrodnictwo

1600,00

rolnictwo

1700,00

technologia drewna

1850,00

technologia żywności i żywienie człowieka

2000,00

zootechnika

1600,00

 

Opłata za studia dla obywateli polskich za kształcenie na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2000,00 zł za semestr

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość reguluje

 

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021

WYDZIAŁY