ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach drugiego stopnia i anglojęzycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

 

Kierunek studiów

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

Architektura krajobrazu

1900,00

Dietetyka

2000,00

Ekoenergetyka

1700,00

Ekonomia

1600,00

Finanse i rachunkowość

1600,00

Gospodarka przestrzenna

1750,00

Informatyka stosowana

1700,00 

Inżynieria rolnicza

1700,00

Inżynieria środowiska

1850,00

Leśnictwo

2200,00

Ogrodnictwo

1600,00

Rolnictwo

1700,00

Technologia drewna

1850,00

Technologia żywności i żywienie człowieka

2000,00

Zootechnika

1600,00

 

Opłata za studia dla obywateli polskich za kształcenie na anglojęzycznych studiach drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2000,00 zł za semestr

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość reguluje

 

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021