Oferta edukacyjna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to pierwsza uczelnia przyrodnicza w kraju (Ranking Perspektywy 2017, 2018).  Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.  

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.  
 

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 8 000 studentów na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 25 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
 

W ofercie uniwersytetu znajdują się także studia trzeciego stopnia (doktoranckie), które prowadzone są na wszystkich ośmiu wydziałach oraz szeroka gama studiów podyplomowych.
 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.
 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

Szczegółowe informacje dotyczące całej oferty dydaktycznej i charakterystyki kierunków znajdują się w VADEMECUM KANDYDATA na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 

Infromacje na temat studiów doktoranckich dostępne są w zakładce DOKTORANT, a oferta studiów doktoranckich znajduje się w zakładce OFERTA

DOKONAJ TRAFNEGO WYBORU

Uznanie Prestiż Przyszłość

 

 

W naszej ofercie znajdują się nowe kierunki:

 

 

I STOPIEŃ

NOWOŚCI

 Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

 

Ponadto: 

  • Informatyka stosowana
  • Inżynieria i gospodarka wodna
  • Inżynieria rolnicza
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności

II STOPIEŃ

NOWOŚĆ - Żywienie zwierząt (studia dualne)

 

Ponadto: 

  • Finanse i rachunkowość
  • Inżynieria rolnicza
  • Inżynieria i gospodarka wodna
  • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - interdyscyplinarne prowadzone współnie z Wydziałem Biologii UAM