OPŁATA REKRUTACYJNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  • Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2019/2020 wynosi 85 złotych.
  • Opłatę wnosi się oddzielnie na każdy kierunek i formę studiów, na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
  • Wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w uzasadnionych przypadkach

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2019/2020 określa:
 

Zarządzenie nr 54/2018 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 maja 2018 roku.