Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STUDIA II STOPNIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STUDIA II STOPNIA

 

Rekrutacja w 5 krokach:

 

  1. Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji (link). Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem (link).
  2.  Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
  3. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów, którzy posiadają na swoich kontach status "skierowany na test". Termin egzaminu zostanie opublikowany w trakcie rekrutacji.
  4. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
     
  5. Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem (link) i terminarzem (link). 

 

UWAGA! 

Dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą – decyduje data wpływu do Uczelni.

 

Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
Prosimy na kopercie napisać wydział, kierunek i tryb studiów.

 

Prosimy na kopercie napisać wydział, kierunek i tryb studiów. Po przejściu wszystkich etapów pozostaje tylko zainaugurować nowy rok akademicki i stać się naszym STUDENTEM.

WYDZIAŁY