TERMINARZ REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

 

Kierunek: PROJEKTOWANIE MEBLI 

1 - 30 czerwca 2019 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów 
3 lipca 2019 r. godz. 10.oo  - egzamin z rysunku odręcznego 
5 lipca 2019 r. - ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku odręcznego

 

1 czerwca – 7 lipca 2019 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
15 - 16 lipca 2019 r. (godz. 8.oo - 16.oo) - składanie wymaganych dokumentów

17 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 
19 lipca 2019 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

 

26 lipca 2 019 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 

29 lipca 2019 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej

 

1 – 27 sierpnia 2019 r. (na kierunki z wolnymi miejscami) - elektroniczna rejestracja kandydatów

28 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
30 sierpnia 2019 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów
 

 

1 – 20 września 2019 r.  (na kierunki z wolnymi miejscami) - elektroniczna rejestracja kandydatów

23 września 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
25 września 2019 r. (godz, 9.oo - 14.oo) - składanie wymaganych dokumentów

 

Zapraszamy kandydatów na kierunek Projektowanie mebli.

Rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji w dniach 1 – 27 sierpnia br.

Egzamin z rysunku odręcznego odbędzie się dnia 2 września br. o godz. 1000 w sali nr 9 WTD.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą kwalifikację z rysunku będą mogli złożyć dokumenty 25 września br. lub w terminie uzgodnionym z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Technologii Drewna.

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ropoczynające się w roku akademickim 2019/2020.