TERMINARZ REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów:

 

1 lipca – 16 sierpnia 2020 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów

14 sierpnia 2020 r. - końcowy termin uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

16 sierpnia 2020 r. - końcowy termin wprowadzenia ocen ze świadectwa maturalnego
20 sierpnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
24-25 sierpnia 2020 r. (godz. 8.oo - 16.oo) - składanie wymaganych dokumentów

26 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 
28 sierpnia 2020 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej

 

31 sierpnia 2020 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej 

2 września 2020 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej

 

7 września - 4 października 2020 r. (na kierunki z wolnymi miejscami) - elektroniczna rejestracja kandydatów

5 października 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
7 października 2020 r. (godz, 9.oo - 14.oo)- składanie wymaganych dokumentów
 

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ropoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny