Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TERMINARZ REKRUTACJI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TERMINARZ REKRUTACJI

  1 czerwca - 11 lipca 2021 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów

 

11 lipca 2021 r. - końcowy termin wpisania ocen ze świadectwa maturalnego 

15 lipca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy rezerwowej

19-20 lipca 2021 r. w godz. 8.00-16.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

21 lipca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydtów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz informacja o wolnych miejscach

23 lipca 2021 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumnetów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej *

26 lipca 2021 r. -  ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej na kierunki z wolnymi miejscami 

28 lipca  2021 r. w godz. 9.00 – 14.00 Składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych w turze wewnętrznej* 

 

 

  1-26 sierpnia 2021 r. elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

27 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

30 sierpnia 2021 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

  1-19 września 2021 r. elektroniczna rejestracja kandydatów (na kierunki  z wolnymi miejscami)

 

20 września 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

22 września 2021 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia *

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia I stopnia określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 37/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie terminarza rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022

 

WYDZIAŁY