Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TERMINARZ REKRUTACJI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TERMINARZ REKRUTACJI

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego

 

 

  2 stycznia - 23 lutego 2022 r.  - elektroniczna rejestracja kandydatów i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej 

 

24 lutego 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia 

28 lutego - 1 marca 2022 r. w godz. 9.00-14.00 - składanie wymaganych dokumentów na studia *

 

 

* Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia II stopnia określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 37/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie terminarza rekrutacji na studia I stopnia oraz na kierunek Weterynaria w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022

 

 

 

WYDZIAŁY