TERMINARZ REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Terminarz rekrutacji na studia II stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

 

Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego 

 

2 stycznia - 21 lutego 2021 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów
22 lutego 2021 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
24-25 lutego 2021 r. (godz. 9.00 - 14.00) - składanie wymaganych dokumentów

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarneII stopnia 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie terminarza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie ropoczynające się w roku akademickim 2020/2021