TERMINARZ REKRUTACJI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 rozpoczynające się od:semestru letniego:

2 stycznia - 23 lutego 2020 r. -  elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 

24 lutego 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

26 - 27 lutego 2020 r. godz. 9.oo - 14.oo - składanie wymaganych dokumentów na studia

 

 

Szczegółowy terminarz i harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa: 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie termianrza rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterski ropoczynające się w roku akademickim 2019/2020