Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 


Administracja centralna

Biuro Rektora
tel. 61 848 7002

rektorat@up.poznan.pl

Dział Nauki
tel. 61 848 7005

dzial.nauki@up.poznan.pl

Dział Współpracy z Zagranicą
tel. 61 848 7014

dwz@up.poznan.pl

Dział Rozwoju Uczelni
tel. 61 848  7015

rozwoj@up.poznan.pl

Biuro Kanclerza
tel. 61 848  7018

kanclerz@up.poznan.pl

Szkoła Doktorska UPP
tel. 618466195

szkola.doktorska@up...

Dział Studiów i Spraw Studenckich
tel. 61 848 7009

dzstud@up.poznan.pl

Dział Marketingu i Komunikacji
tel. 61 848 7084

marketing@up...

Rzecznik prasowy

mgr Iwona Cieślik
tel. 61 846 6759
gsm 512 862 726

rzecznik@up.poznan.pl

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny