Wydziałowe komisje rekrutacyjne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Nr telefonu

Adres e-mail

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 

 

Biotechnologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo
przewodniczący WKR prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

507 927 291 rekwrb@up.poznan.pl

Ekoenergetyka, Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. inż. Piotr Rybacki

507 927 276 rekwrb-2@up.poznan.pl

Wydział Leśny  
przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Cezary Beker

 

 

Leśnictwo Studia Stacjonarne

507 927 286 rekwl@up.poznan.pl

Leśnictwo Studia Niestacjonarne

505 030 424 rekwln@up.poznan.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
 przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz        

 

 

 

Biologia stosowana, Weterynaria, Zootechnika 

504 626 189 rekwmwnz@up.poznan.pl

Wydział Technologii Drewna 
 przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Edward Roszyk          

   

Projektowanie mebli, Technologia drewna 

507 926 981 rekwtd@up.poznan.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

 

 

Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo 

507 927 258 rekwoak@up.poznan.pl

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 

 

Technologia żywności i żywienie człowieka 
przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

507 927 256 rekwnzz_1@up.poznan.pl

Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności
przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska       

514 901 104 rekwnzz_2@up.poznan.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. inż Małgorzata Makowska   

 

 

 

Gospodarka przestrzenna, Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Geotechnologie, hygrotechnika, transport wodny 

507 927 254

rekwisgp@up.poznan.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Rafał Baum       

 

 

 

Ekonomia, Finanse i rachunkowość 

507 926 248 rekwes@up.poznan.pl