WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Nr telefonu

Adres e mail

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
              
kierunki:

Biotechnologia, Ochrona środowiska, Rolnictwo
przewodniczący WKR prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

             

kierunki:
Ekoenergetyka, Informatyka stosowana, Inżynieria rolnicza - przewodniczący WKR dr hab. inż. Piotr Rybacki

 

507 927 291

 

 

 

507 927 276

 

 

 

rekwrb@up.poznan.pl

 

Wydział Leśny  

przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Cezary Beker

 

 

Leśnictwo Studia Stacjonarne, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

507 927 286 rekwl@up.poznan.pl

Leśnictwo Studia Niestacjonarne

505 030 424 rekwln@up.poznan.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
               kierunki:

 Biologia stosowana, Weterynaria, Zootechnika 

przewodniczący WKR dr hab. Jan Mazurkiewicz

 

 

504 626 189

 

 

rekwmwnz@up.poznan.pl

Wydział Technologii Drewna 
               kierunki:

Projektowanie mebli, Technologia drewna 

przewodniczący WKR prof.UPP dr hab. Edward Roszyk 

507 926 981

rekwtd@up.poznan.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
               kierunki:

 Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo 

przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

 

 

507 927 258

 

 

rekwoak@up.poznan.pl

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
               kierunki:

Technologia żywności i żywienie człowieka -

przewodnicząca WKR prof..UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

               kierunki:
Dietetyka, Jakość i bezpieczeństwo żywności

 przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska            

 

 

507 927 256
 

 

514 901 104

 

 

rekwnzz_1@up.poznan.pl
 

 

rekwnzz_2@up.poznan.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
               kierunki:

Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska

przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. inż Małgorzata Makowska

 

 

507 927 254

 

 

rekwisgp@up.poznan.pl

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
                
kierunki:

Ekonomia, Finanse i rachunkowość 

przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Rafał Baum 

 

 

507 926 248

 

 

rekwes@up.poznan.pl