WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Nr telefonu

Adres e-mail

Przewodnicząca WKR prof. UPP de hab. Zuzanna Sawinska

 

 

biotechnologia, ochrona środowiska, rolnictwo

507 927 291 rekwrb@up.poznan.pl

architektura krajobrazu, ogrodnictwo

507 927 258 rekwoak@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt

 

 

leśnictwo (studia stacjonarne), ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

507 927 286 rekwl@up.poznan.pl

leśnictwo (studia niestacjonarne)

505 030 424 rekwln@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Edward Roszyk

   

projektowanie mebli, technologia drewna    

507 926 981 rekwtd@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

 

 

biologia stosowana, zootechnika, żywienie zwierząt

504 626 189 rekwmwnz@up.poznan.pl

Przewodnicząca WKR prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska

 

 

technologia żywności i żywienie człowieka 

507 927 256 rekwnzz_1@up.poznan.pl

dietetyka

514 901 104 rekwnzz_2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR dr inż. Mirosław Czechlowski 

 

 

gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska

507 927 254

rekwisgp@up.poznan.pl

ekoenergetyka, iformatyka stosowana, inżynieria rolnicza

507 927 276 rekwrb-2@up.poznan.pl

Przewodniczący WKR prof. UPP dr hab. Rafał Baum       

 

 

ekonomia, finanse i rachunkowość 

507 926 248 rekwes@up.poznan.pl