BIOLOGIA STOSOWANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Opis kierunku

Studia na kierunku biologia stosowana oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych, biologii stosowanej zwierząt i roślin oraz zootechniki i rybactwa. Studia umożliwiają poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Są atrakcyjną ofertą dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA albo CHEMIA albo MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Matematycznej
 • Limit przyjęć  – 45 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku biologia stosowana posiadają podstawową wiedzę biologiczną dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu jak i ekosystemu, gdyż w planie studiów są przewidziane przedmioty z ekologii zwierząt, interakcji między zwierzętami i roślinami, ochrony przyrody, wędrówek zwierząt i łączności ekosystemów.

Absolwenci znają budowę anatomiczną i mikroskopową kręgowców zdobytą podczas zajęć w dobrze wyposażonym prosektorium oraz podczas zajęć e-learningowych z zakresu histologii i embriologii zwierząt (tzw. Wirtualny mikroskop).

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu fizjologii roślin i zwierząt, biologii gamet i zarodków zwierząt oraz zachowania bioróżnorodności różnych ekosystemów. Są przygotowani do pracy w terenie, posiadając m.in. umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Perspektywy po studiach

 • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
 • Laboratoria badawcze lub diagnostyczne
 • Ogrody zoologiczne i ogrody botaniczne
 • Parki krajobrazowe i parki narodowe
 • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
 • Zakłady hodowli zwierząt i roślin
 • Instytucje administracji centralnej i lokalnej
 • Organizacje pozarządowe
 • Redakcje czasopism naukowych i popularnonaukowych
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej