BIOLOGIA STOSOWANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Opis kierunku

Studia na kierunku biologia oferują szeroką gamę przedmiotów z zakresu podstawowych nauk biologicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin. Są atrakcyjną oferta dla osób, które zainteresowane są szeroko rozumiana biologią. W ramach kierunku istnieje specjalność biologia stosowana.

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Matematycznej
 • Limit przyjęć  – 45 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia poznanie zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych (przemysł, administracja, placówki ochrony przyrody) w zakresie podstawowej analityki (obsługa aparatury, zasady wykorzystania materiału biologicznego). 

Perspektywy po studiach

 • Jednostki naukowe i naukowo-dydaktyczne
 • Laboratoria diagnostyczne
 • Ogrody zoologiczne
 • Parki krajobrazowe i parki narodowe
 • Przedsiębiorstwa o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
ZałącznikRozmiar
PDF icon biologia.pdf194.15 KB