Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BIOTECHNOLOGIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

BIOTECHNOLOGIA

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Biotechnologia należy do kierunków nowoczesnych, rozwijających się i łączących w sobie elementy wielu różnych dyscyplin naukowych. Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie biologii eksperymentalnej oraz biotechnologii. Studenci podejmujący naukę uzyskują wszechstronną wiedzę w obszarach dotyczących biologicznych, technologicznych, ekologicznych, społecznych i ekonomicznych aspektów biotechnologii.

 

 

Procesy biotechnologiczne wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach życia w produkcji leków i żywności, w przemyśle chemicznym i wydobywczym, w ochronie środowiska i kryminalistyce. Biotechnolodzy współpracują z lekarzami, monitorują działanie stosowanych w terapii leków i pracują nad konstrukcją nowych szczepionek. Opracowują i przeprowadzają testy diagnostyczne dla przemysłu. Monitorują zagrożenie chorobami oraz kontrolują jakość żywności i pasz. A to na pewno nie wszystkie wyzwania stojące przed tą dziedziną,  która już dziś uznawana jest za jedną z najszybciej się rozwijających i to jeszcze długo się nie zmieni. Biotechnolog, co wykazuje wiele analiz, jest typowany jako jeden z najbardziej obiecujących zawodów przyszłości. 
Odkrywaj naturę i poruszaj się na granicy technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Podejmuj zadania o charakterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. 

 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej lub Matematycznej
 • Limit przyjęć – 90 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych; wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego; wykorzystania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej; prowadzenia procesów biotechnologicznych.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ochrona zdrowia
 • Przemysł spożywczy
 • Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca
 • Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej
 • Prowadzenie własnej działalności

 

WYDZIAŁY