Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DIETETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DIETETYKA

Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

 

 

 

Opis kierunku

Ludzkie ciało jest wspaniałą maszyną, która do prawidłowego działania potrzebuje dostarczenia odpowiednich składników. Dietetyka to kierunek, który odpowiada na potrzeby osób nie tylko chcących zrzucić zbędne kilogramy. To przede wszystkim projektowanie takich rozwiązań żywieniowych, aby zoptymalizować poziom odżywienia człowieka. Do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat. Przed studentami otwiera się zatem ogromny sektor żywienia, odpowiadającego na potrzeby tej powiększającej się grupy, profilaktyki chorób dietozależnych, dietoterapii, żywności funkcjonalnej i nowoczesnego cateringu.

Wciąż rozwijają się też obszary związane z usprawnieniem życia człowieka przy pomocy technologii, m.in. nowoczesnego przetwarzania surowców i produktów spożywczych. Projektuj nowe produkty żywnościowe i żywność funkcjonalną. Naucz się wielokrotnie wykorzystywać zasoby w produkcji żywności, by móc pomagać ludziom i środowisku.

 

 

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studentów są bardzo szerokie, od technologii produkcji żywności do fizjologii żywienia człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: doradztwo i konsultacje dietetyczne oraz catering dietetyczny.

Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia dietoterapii i poradnictwa dietetycznego, jak również nowoczesnego cateringu. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z żywnością, planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności i stosowaniem terapii dietetycznych. Praktyczny profil kształcenia dietetycznego w ramach studiów pierwszego stopnia jest unikatowym w skali kraju.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • laureaci olimpiady: Wiedzy o Żywności
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 90 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 2 000 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Program kształcenia na kierunku Dietetyka spełnia standardy kompetencji dietetyka przyjęte przez Europejską Federację Stowarzyszenia Dietetyków. Kształcenie prowadzi się w oparciu o efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Efekty kształcenia odnoszą się do dwóch obszarów: obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Jest przygotowany do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia; zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw; oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia.

Perspektywy po studiach

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Domy opieki społecznej
 • Poradnie dietetyczne
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Instytucje interwencyjne rozwiązujące problemy dotyczące zdrowia publicznego
 • Instytucje naukowo-badawcze

 

WYDZIAŁY