Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EKOENERGETYKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EKOENERGETYKA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Ekoenergetyka przygotowują się do realizowania prac i projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci studiów magisterskich uzyskują  wykształcenie, które daje im atrakcyjny i pożądany na rynku pracy zawód związany z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

Kierunek stwarza studentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii www.up.poznan.pl/wr

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 45 osób

 

Początek zajęć – semestr letni, dla studiów niestacjonarnych – semestr zimowy

 

Odpłatność za studia niestacjonarne: 1700 zł/semestr

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa naukowo-badawcze związane z produkcją materiałów nowej generacji
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Ochrona zdrowia
 • Przemysł spożywczy
 • Hodowla i produkcja roślinna i zwierzęca
 • Instytucje naukowe zajmujące się badaniami z zakresu diagnostyki medycznej i biotechnologii przemysłowej
 • Prowadzenie własnej działalności

 

WYDZIAŁY