Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EKONOMIA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EKONOMIA

Wydział: 
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
licencjackie

Czas trwania: 6 semestrów (3 lata) stacjonarne, 6 semestrów (3 lata) niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

 

Społeczeństwo się nieustannie zmienia. Będąc coraz bardziej świadomymi niszczycielskiego wpływu na planetę, mieszkańcy stopniowo zmienią swoje nawyki. Świadomość konsumentów stale rośnie i coraz bardziej liczy się nie tylko niska cena, ale wytworzenie produktu z dbałością o środowisko. Koncerny będą stawiać na gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak by wartość produktów, materiałów i zasobów utrzymywać w gospodarce tak długo jak to możliwe, a w efekcie ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum.

Efektywnie zarządzaj zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Doradzaj jak odnaleźć się na rynkach coraz bardziej wspieranych przez nowoczesne technologie. Zarządzaj kapitałem jutra.

 

 

Młodzież podejmująca studia pierwszego stopnia (licencjackie) na tym kierunku zdobywa wykształcenie w dziedzinie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalną liczbę punktów otrzymują:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Geograficznej, Historycznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym lub Wiedzy o Unii Europejskiej
  • laureaci olimpiad: Biologicznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Żywieniu i Żywności lub Wiedzy o Żywności
  • laureaci konkursu: „Zostań ekonomistą” organizowanego przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UPP
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • Instytucje administracji centralnej i lokalnej, agencje płatnicze
 • Jednostki doradcze i konsultingowe
 • Instytucje finansowe i rachunkowe
 • Prowadzenie własnego biznesu

 

WYDZIAŁY