Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IINFORMATYKA STOSOWANA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IINFORMATYKA STOSOWANA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku) 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Informatyka i agroinżynieria nabywają umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia autorskiego, dedykowanego problemom rolnictwa, oprogramowania komputerowego uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci rozproszonych baz danych. Posługują się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi oraz stosują metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych.

Studia na kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-żywnościowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii www.up.poznan.pl/wr

 

Limit przyjęć: 30 osób

 

Początek zajęć: semestr letni    

Odpłatność za studia niestacjonarne: 1700 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Administracja sieci komputerowych
  • Architektura i administracja baz danych
  • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

 

WYDZIAŁY