Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA ROLNICZA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA ROLNICZA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych.  Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

Studia na kierunku Inżynieria rolnicza pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii www.wrib.up.poznan.pl

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób

Początek zajęć: semestr letni
 

Odpłatność za studia niestacjonarne: 1700 zł/semestr

Perspektywy po studiach

  • Doradca klienta w firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych
  • Inżynier serwisu technicznego
  • Zarządzający pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych
  • Administracja państwowa i samorządowa

 

WYDZIAŁY