Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INFORMATYKA I NŻYNIERIA DANYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INFORMATYKA I NŻYNIERIA DANYCH

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

Opis kierunku

Inteligentne wykorzystanie nowych technologii w procesie pozyskiwania i produkcji żywności to umiejętność przyszłości. W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności na świecie, żywność będzie musiała spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy i być produkowana bardziej efektywnie. Aby zmniejszyć ślad węglowy, procesy te będą musiały też zachodzić z poszanowaniem ekologii. Jednym z najważniejszych zadań stanie się projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych, zbieranie i analizowanie dużych zbiorów danych, dzięki którym procesy te będą jeszcze bardziej zautomatyzowane, efektywne i dopasowane do lokalnych potrzeb. Projektuj rozwiązania z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Wspieraj zrównoważony rozwój stosując innowacyjne technologie. Twórz funkcjonalne
rozwiązania informatyczne, pozwalające na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

 

 

 

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej www.up.poznan.pl/wisgp

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 30 osób

Początek zajęć – semestr letni

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia autorskiego, dedykowanego problemom rolnictwa, oprogramowania komputerowego uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci rozproszonych baz danych. Posługują się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi oraz stosują metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych.

Perspektywy po studiach

  • Administracja sieci komputerowych
  • Architektura i administracja baz danych
  • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

 

WYDZIAŁY