Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INFORMATYKA I INŻYNIERIA DANYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INFORMATYKA I INŻYNIERIA DANYCH

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)  – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

 

 

Opis kierunku

Sprytne wykorzystanie nowych technologii w procesie pozyskiwania i produkcji żywności to umiejętność przyszłości. W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności na świecie, żywność będzie musiała spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy i być produkowana bardziej efektywnie. Aby zmniejszyć ślad węglowy, procesy te będą musiały też zachodzić z poszanowaniem ekologii. Jednym z najważniejszych zadań stanie się projektowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych, zbieranie i analizowanie danych, dzięki którym procesy te będą jeszcze bardziej zautomatyzowane i efektywne. Projektuj rozwiązania z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Wspieraj zrównoważony rozwój stosując innowacyjne technologie. Twórz funkcjonalne rozwiązania informatyczne, pozwalające na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

 

 

Informatyka i inżynieria danych to kierunek odpowiadający aktualnym potrzebom i trendom rynkowym. Podejmowanie kluczowych i ważnych decyzji opiera się na akwizycji i analizie wielu informacji pochodzących z różnych źródeł. Analiza i inżynieria danych pomaga w zrealizowaniu tego celu dzięki połączeniu wiedzy z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności informatyki. Studenci kierunku prowadzonego na Uczelni o profilu przyrodniczym dowiadują się, jak zbierać i systematyzować oraz zarządzać dużymi zbiorami danych, które pochodzą z różnych źródeł. Kluczowa dla otoczenia społeczno-gospodarczego jest również umiejętność interpretacji pozyskanych rezultatów, w tym interpretacja przy użyciu nowoczesnych technik i metod sztucznej inteligencji. Wskazane działania przeprowadzane są w oparciu o programy i algorytmy komputerowe, a także wiedzę z matematyki i statystyki.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
 • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Wiedzy o Wynalazczości lub Wiedzy Technicznej
 • laureaci konkursów: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki,konkursu„ZieloneDyplomy” w specjalności „technika rolnicza” i F.Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 30 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych można mieć pewność, że po ukończeniu studiów, absolwent będzie posiadał duży zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej, co pozwoli na sprawne pracę i realizację czynności operacyjnych w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Inżyniera danych polega na zarządzaniu nimi i ich zestawieniu, analizie i sformułowania na ich podstawie stosownych wniosków. Badania wykorzystujące nowoczesne narzędzia informatyczne można prowadzić na różnych zestawach, często niespójnych zestawach danych lub w sposób kompleksowy – jeśli konkretne dane są dostępne.

Perspektywy po studiach

 • Administracja sieci komputerowych
 • Architektura i administracja baz danych
 • Programowanie i projektowanie witryn internetowych
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń

 

WYDZIAŁY