Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Według badań w samej tylko Europie marnuje się rocznie ok. 88 mln ton żywności. To sprawia, że bardzo istotnym jest odpowiednie przetwarzanie i przechowywanie surowców i produktów spożywczych. Przed żywnością stawiane są także coraz bardziej rygorystyczne wytyczne. Chcemy jeść zdrowo, dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników, zwracamy też uwagę na produkowanie żywności w zrównoważony sposób.
Poznaj nowoczesne sposoby zarządzania procesami logistycznymi i bezpiecznym przechowywaniem żywności. Analizuj jakość produktów spożywczych i kontroluj systemy zarządzania tą jakością.

 

 

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych, oceny jakości produktów spożywczych oraz kontrolowania systemów zarządzania jakością żywności.

Jakość i bezpieczeństwo żywności jest kierunkiem umożliwiającym poznanie zasad tworzenia produktu spożywczego w tzw. łańcuchu działań „od pola do stołu”, z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.

Studia na kierunku posiadają cechy unikatowości ze względu na integrację wiedzy ogólnoakademickiej z dziedziny szczegółowej znajomości czynników kształtujących jakość żywności – począwszy od jej wytwarzania, przez zasady i sposoby jej utrwalania, przetwarzania oraz ekologicznego pozyskiwania i pakowania, sposób nadzoru systemowego dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa – kończąc na nowoczesnych metodach logistyki, przechowywania i obrotu krajowego i międzynarodowego z uwzględnieniem metod laboratoryjnej kontroli jakości, bezpieczeństwa i spełnienia obowiązujących przepisów prawa.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekonomicznej lub Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • laureaci olimpiad: Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, Wiedzy o Żywności
 • Limit przyjęć  na studia – 45 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Atutem kierunku Jakość i bezpieczeństwo żywności prowadzonego na UP w Poznaniu jest kadra dydaktyczna posiadająca duże doświadczenie dydaktyczno-naukowe w zakresie nauk rolniczych (przyrodniczych), co wyróżnia uczelnię spośród innych jednostek, głównie o charakterze ekonomicznym, prowadzących kierunek. Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta oceniane są w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro- i mikroekonomii, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów; a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent posiada umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny właściwości produktów. Jest przygotowany do: udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwent jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

Perspektywy po studiach

 • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe
 • Urzędy celne

 

WYDZIAŁY