PROJEKTOWANIE MEBLI

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie projektowania mebli i wyrobów stolarki budowlanej. Uczą się rozwiązywać zagadnienia techniczne w dziedzinie projektowania i wykonawstwa mebli, nabierają umiejętności obserwacji i prezentacji cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy strukturalnych analizowanych zjawisk.

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Kandydatów na kierunek Projektowanie mebli obowiązuje wstępny egzamin z rysunku odręcznego. Akceptowane są zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku, wydane przez inne uczelnie państwowe.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

  • 75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku technologia drewna, biotechnologia, technologia chemiczna, chemia, ekoenergetyka, agrochemia i materiałoznawstwo lub z bieżnych z tymi kierunkami pod względem programowym, posiadający dyplom inżyniera,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu testowego weryfikujących efekty kształcenia dla ww. kierunków,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • pracownia mebla skrzyniowego, pracownia mebla szkieletowego, nauka o drewnie, tworzywa drzewne, klejenie i uszlachetnianie drewna oraz narzędzia i obrabiarki.

 

Szczegółowe informacje na temat zagadnień znajdują się na stronie wydziału wtd.up.poznan.pl

 

Limit przyjęć na studia – 30 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
  • Biura projektowe
  • Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
  • Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny