Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROJEKTOWANIE MEBLI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROJEKTOWANIE MEBLI

Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie projektowania mebli i wyrobów stolarki budowlanej. Uczą się rozwiązywać zagadnienia techniczne w dziedzinie projektowania i wykonawstwa mebli, nabierają umiejętności obserwacji i prezentacji cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy strukturalnych analizowanych zjawisk.

Absolwenci kierunku Projektowanie mebli posiadają szeroką wiedzę w m.in. tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

  • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
  • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Egzamin testowy obejmuje zagadnienia z zakresu: pracownia mebla skrzyniowego, pracownia mebla szkieletowego, nauka o drewnie, tworzywa drzewne, klejenie i uszlachetnianie drewna oraz narzędzia i obrabiarki.

 

 

Limit przyjęć na studia – 30 osób

 

Początek zajęć – semestr letni

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją mebli
  • Biura projektowe
  • Przedsiębiorstwa zarządzające produkcją mebli
  • Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne

 

WYDZIAŁY