Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ROLNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROLNICTWO

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Specjalności kształcenia: agronomia, hodowla roślin i nasiennictwo, ochrona roślin

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

 

O Kierunku i Wydziale: TUTAJ

Opis kierunku

Dziś liczba mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu, natomiast do 2050 roku będzie nas 9,7 miliarda. To stawia przed branżą rolniczą nowe wyzwania. Czeka nas nie tylko postępująca cyfryzacja, ale też dbanie o to, aby produkcja była jak najbardziej wydajna, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność. Jednocześnie ważnym jest, aby cały proces produkcji nie wpływał negatywnie na środowisko. Zostań specjalistą hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin. Zarządzaj produkcją i infrastrukturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Stań się częścią ekoenergetyki przyszłości, współpracując w biogazowniami czy efektywnie wykorzystując nieużytki.

 

 

Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, fizyka i chemia), obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne z zakresu rolnictwa.

Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eks-perci z firm  związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia  wzbogacany jest  zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:

laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,

laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”

 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1700 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych posiadających dział ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej.

Perspektywy po studiach

 • Gospodarstwa rolne
 • Koncerny fitofarmaceutyczne
 • Koncerny nawozowe
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego
 • Doradztwo rolnicze
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją rolną
 • Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo)

 

WYDZIAŁY