Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ROLNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROLNICTWO

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) stacjonarne i 8 semestrów (4 lata) niestacjonarne 

 

Opis kierunku

Dziś liczba mieszkańców Ziemi jest dwukrotnie wyższa niż 50 lat temu, natomiast do 2050 roku wzrośnie o kolejne 40%. To sprawia, że rozwój branży rolniczej będzie niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Postępująca cyfryzacja, innowacyjne rozwiązania i dbałość o wytwarzanie wysokich plonów dobrej jakości przyjednoczesnej trosce o środowisko naturalne już teraz są nieodłącznymi elementami rolnictwa. Wszystko to dla prawidłowego funkcjonowania potrzebuje jednego – ludzi, którzy w rolnictwo wkładają pasję i wiedzę. Zostań specjalistą rolnictwa, zwiąż swoją przyszłość z branża która zmienia świat, działając na rzecz zielonej ekonomii. Zarządzaj produkcją i infrastrukturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Pomóż wyżywić ludność na świecie, pamiętając o zachowaniu bioróżnorodności i ochronie środowiska naturalnego.

 

 

Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eksperci z firm związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia wzbogacany jest zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS+.
Program studiów, poza przedmiotami podstawowymi, obejmuje treści kształcenia w zakresie szeroko rozumianej agronomii, hodowli i nasiennictwa oraz ochrony roślin, a także aspekty technologiczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne z zakresu rolnictwa.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty  kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa – 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych – 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
  • laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” i F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
 • Limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 60 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1 800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, zagadnień ekonomicznych, prawnych i społecznych rolnictwa w Polsce i na świecie, a także  zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne rolnictwa w Polsce i na świecie. Zna zasady związane z przepływem energii i materii w biosferze, wartość postępu biologicznego i technologicznego w rolnictwie, zaawansowane strategie ochrony i kształtowania środowiska na terenach rolniczych, a także zależności pomiędzy systemami gospodarowania w rolnictwie a bioróżnorodnością. Absolwent zna hierarchizację czynników plonotwórczych według wpływu na żyzność i produktywność gleby, a także potrafi dobrać metody laboratoryjne pozwalające na oszacowanie jakości roślin czy nowoczesne techniki stosowane w inżynierii i biotechnologii na potrzeby rolnictwa.

Perspektywy po studiach

 • Gospodarstwa rolne
 • Koncerny fitofarmaceutyczne
 • Koncerny nawozowe
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego
 • Doradztwo rolnicze
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z u sługami, handlem i produkcją rolną
 • Administracja państ wowa i samorządowa (rolnictwo)

 

WYDZIAŁY